VAKSIN PENYELAMAT DUNIA Oleh Eni meliza   kau bagaikan penerang dunia penyelamat umat seluruh bangsa kehadiran mu sangat dinantikan Eanagkau datang¬† gagah bersama ¬†pasukanmu   Kini kau hadir bersama kami vaksin Bebaskan kami Bebaskan dunia Dari keganasan ciorona   Jangan