Harita pas wanci sore, sim kuring keur diuk dina teras imah sabari nyuruput cikopi anu kakarak ditinyuh. Mani ngahiliwir eta seungitna bakal pikabitaeun anu ngambeuna. Teu lila jol pamajikan sim kuring bari mawa goreng cau haneut keneh anu kacida ngeunahna,